Fetve i savjeti

Diskusije vezane za islam

Fetve i savjeti

Postod Nikolic » 31. Dec 2012., 17:03

Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano?

Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba, nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu, tj. na mjestu gdje bi jemogao vidjeti neko ko joj nije mahrem, a novine su, na izvjestan način, javno mjesto, b) da fotografija bude objavljena na način kojiće čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem, a ne na javnom mjestu. Prema tome, objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Molim Allaha dž.š. da oprosti i nama i njima.

Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sanjom u prisustvu prolaznika na ulici?

Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova.Kada je Poslanik, s.a.v.s., čuo da je Mugire b. Šu‘be zaručio neku ženu, upitao ga je da li ju jevidio. “Nisam”, odgovorio je Mugire. “Idi, pa je vidi”, rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen.) Upoznavanje treba dabude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak, ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. Status zaručnika, nakon zaruke, isti je kao i prije zaruke. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.

Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. Otkako sam počeo prakticirati islam, želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. Mada je ona, elhamdulillah, počela redovno klanjati, sa pokrivanjem ide malo teže. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka,učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. Da li je moja supruga u pravu kada se poziva na njihove postupke?

Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik, jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. Naosnovu iznesenog, možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe, ali ne mogu savladati svoju slabost, znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile, znam da mnogi puno pate zbog toga. Na kraju, skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi, ali nije normalno da grešku svjesno odobrava, što je,nažalost, ponekad slučaj.

Da li žena, za vrijeme obavljanja hadža ili umre, može nositi nikab?

Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom, jer je Poslanik, s.a.v.s, rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer, r.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab, niti oblačiti rukavice.” (Buhari,Sahihul-Buhari, “Kitabu džezais-sajdi, Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”, hadisbr. 1838. Vidi: Fethul-bari, 4/63.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude otkriveno lice i da nema rukavica. Žena može, dok je pod iharamom, da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame, ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem.

Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose?

Upotreba kne za bojenje kose, dlanova i tabana itd. dozvoljena je. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženskau pogledu farbanja kose u crno, tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. (Vidi: Nevevi, El-Medžmu‘, 1/324.)

Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu?

Po Allahovom, dž.š., zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur, 31.) Pod ukrasima koji se ionako vide, po preovladavajućem mišljenju, misli se na lice, šakei odjeću koja se vidi. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice, tj. koliko je grijeha, problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo, jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, a zahvalni će im biti i svjesni ljudi, jer znaju da su one korisne društvu s obzirom, da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice, da one, svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova, da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd.

Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne?

Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne, jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se, kako kaže Kasani u Bedaius-sanai, 1/10, prenoseći stav Ebu Jusufa iMuhammeda b. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. On još kaže da je i EbuHanife, koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen, pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje

Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. Redovno klanjamo,postimo itd. Međutim, kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke, a pri susretu i rastanku se i poljubimo. Mi znamo da je to grijeh, ali se nadamo da to nije tako strašno. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje?

Vaši postupci nemaju opravdanje. Vi kršite Allahov, dž.š, zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”, 32.) “I ne približavajte se razvratnostima, onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost.” (“El-En‘am”, 151.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. Taj osjećaj nemira, koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem), otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete.

Učenica sam srednje škole. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim?

Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života, a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna, prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su, kao ti, nemoral činili.

Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana?

To nije tačno. Štaviše, ona nema pravo da to odbije, osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. Naime, radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka, čak i ako je on već oženjen

Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH?

Prije svega, želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života, pa prema tome i u ekonomskoj. Drugo, kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata, kako stoji u hadisu, kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom.

Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke, pod izgovorom da su im djeca još mala. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje?

Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu, jer stid je dio imana. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo, plašim se da će to postati navika koja
će to dijete, kasnije kad odraste, pratiti u životu.

Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca?

Koliko se sjećam, ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. Oni kažu da muž, s obzirom da može imati četiri žene, dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć, ima pravo da tri noći ne prilazi ženi.

Učenik sam trgovačke škole. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. Da li mi je to dozvoljeno?

Alkohol je, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže, majka svih zala. (Vidi: Nesai, ”Kitabu-l-ešribe”, br.5572.) Kada bismo za saobraćajne udese, svađe, tuče, ubistva, razvode brakova, silovanja,razne vrste nemorala...itd. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. Dakle, najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio

Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama?

Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama, pa makar činio i velike grijehe. Ukoliko pak muž, na bilo koji način, iziđe iz islama, dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam.

Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd?

Uzvišeni Allah, dž.š, odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom...” (En-Nisa, 3.)

Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. Da li sam pogriješila?

Da, pogrešila si. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. Poslanik, s.a.v.s, rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta.” Učinite istigafar Allahu, dž.š, i zatražite oprostza grešku koju ste počinili. (Ebu Davud, Sunen, ”Et-Tahare, br. 232.)

Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu?

Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom, npr. da bez razloga izbjegava bračnu postelju, da izlazi iz kuće bez dozvole, da ne vodi računa o čistoći svoga tijela, da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinuitd. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njihu postelji rastavite, pa ih i udarite; kad vam postanu neposlušne, onda im zulum ne činite! Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (En-Nisa, 34)

Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka?

Urok je istina. Za to postoje dokazi u šerijatu, a i svakodnevnica nam to govori. Svaka osoba može biti urokljiva. Doduše, kod nekih je ta pojava izraženija. Neke osobe su čak opasne po druge, tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo, a, zauzvrat, da im se obezbijedi sve što je potrebno za život.

Izvor:
Nikolic
 
Postovi: 167
Pridružio se: 05. Jul 2012., 06:50cron