Alister Krouli - Telema

Diskusije vezane za nove i relativno nove sekte, npr. sajentolozi...

Alister Krouli - Telema

Postod BlockOut » 29. Avg 2012., 08:32

ALISTER KROULI

Edvard Aleksandar Krouli (Edward Alexander Crowley), rođen 12. oktobra 1875. godine u Vorkširu (Engleska), je bio fanscinatan čovek i jedan od najvećih okultista koje je svet video. Upamćen je kao veliki okultista i tvorac Knjige Zakona, kojom je predstavio Telemu svetu. Bio je i uticajan član više okultnih organizacija, uključujući Red Zlatne Zore, O.T.O. (Red Orientalnih Templara) kao i reda koji je sam osnovao - A∴A∴ (Red Srebrne Zvezde). Takođe je bio i plodan pesnik i pisac, svetski putnik, planinar, odličan šahista, umetnik, jogi, ali i biseksualac i svojevremeni narkoman.

Alisterov otac, Edvard Krouli, bio je inžinjer, vlasnik pivare, ali i fanatički sveštenik, a njegova majka, Emili Berta Bišop, je dolazila iz siromašne porodice. Oba roditelja su bili članovi sekte po imenu Plimutska Braća, tako da je Alister odrastao uz učenja iz Biblije. Posle smrti oca, za kojeg je bio veoma vezan, Alister se polako udaljava od religioznih učenja. Nastojanja njegove majke da ga spreči u tome su stvorila jos veću dozu skeptičnosti kod njega. Nakon očeve smrti menja ime iz Edvard u Alister (Aleister), delom da bi se što više odaljio od svoje baštine, ali delom i zbog toga sto je mrzeo svoje pravo ime. Materijalno, naprotiv, u potpunosti se koristio očevim bogatstvom i u sledećim godinama, koristeći svoj nasleđe, uspeva da izdaje knjige i da putuje svetom. Takođe zahvaljujući tom novcu 1895. godine upisuje se na Kembridž.
Za vreme školovanja na Kembridžu u potpunosti se odaljava od religije i crkve i 1896. godine se okreće okultnim i mističnim učenjima. 1898. godine napušta fakultet, objavljuje zbirku pesama i upoznaje se sa Džulijanom F. Bakerom koji ga, dalje, upoznaje sa Samjuelom L. Matersom. Maters ga uvodi u Red Zlatne Zore iz kojeg je Alister, i pored sjajnog napretka, uskoro izbačen zbog njegovih seksualnih afera. 1900. godine putuje u Meksiko gde postaje Mason. 1903. godine se venčava sa Rouz E. Keli.
Za vreme njihovog medenog meseca u Egiptu, 1904., Kroulija je navodno kontaktiralo biće koji se predstavilo kao Aivaz – ministar Hoor Paar Kraata (Boga Tišine). Aivaz (Aiwass) mu je 3 dana za redom, 8.,9. i 10. Aprila, tačno u podne, diktirao Knjigu Zakona koju je Alister zapisao, a zatim i dešifrovao.
Knjiga Zakona je postala temelj Teleme, religije koju je Alister razvio u nadolazećim godinama.
1907. godine Alister osniva Red Srebrne Zvezde (A∴A∴). Za vreme I svetskog rata , Alister boravi u Americi i radi kao britanski obaveštajac pod maskom nemačkog agenta. Po dolasku na Siciliju, 1920., osniva “Manastir Taleme“, čije je ime uzeo iz Gargantue i Pantagruela. Manastir Taleme je korisćen kao škola, gde su učenici praktikovali jogu, razne rituale, učili iz Alisterovih tekstova, ali i vršili fizički rad po imanju. Cilj škole je bio vežbanje Istinske Volje učenika. Po dolasku Musolinija na vlast, Alister je, krajem aprila 1923., proteran iz Italije.
1929., dok je bio u Lipcigu, ženi se Marijom de Miramar sa kojom nije imao dece. Razišli su 1930., ali se nikada nisu razveli.
1934. Krouli je objavio da je bankrotirao, delom zbog toga što godinama trošio novac na putovanja i izdavanje knjiga, ali i zbog gubitka parnice protiv Nine Hamnet, koju je tužio jer ga je u svojoj knjizi “Smejući Torzo” nazvala crnim magom. U predstojećim godinama živeo je u siromaštvu, preživljavajući od zarade od izdanih knjiga i povremenih donacija prijatelja i učenika. Njegove zadnje godine su okarakterisali siromaštvo i ovisnost o heroinu.

Alister Krouli je preminuo u svojoj 72. godini, 1. decembra 1947. godine, u pansionu u Hestingsu od upale disajnih puteva.

TELEMA

(Telema (Θελημα) je grčka reč za Volju i ima istu brojčanu vrednost (93) kao i Agape (Αγαπη), što na grčkom znaci Ljubav)


Telema je ime filozofske škole i religije stvorene 1904. godine, od strane Alistera Kroulija, objavljivanjem Knjige Zakona (Liber AL vel Legis). Ceo sistem Kroulijeve Teleme zasnovan je na mnoštvu simbola, ideja iz okultizma, joge, istočnog i zapadnom misticizma (posebno Kabale) i na 3 fraze, najviše na frazi: “Čini što ti je volja.”

Fraza “Čini što ti je volja.” i njena povezanost sa rečju “telema”, idu unazad sve do 16. veka i Fransoa Rablea. Naime, u 16. veku, Reble je koristio reč “telema” za ime “Manastira Taleme” u svojoj poznatoj knjizi Gargantua i Pantagruel. Jedino pravilo koje se poštovalo u “Manastiru Taleme” je bilo “Čini što ti je volja.”. Krouli to pravilo oživljava, usvaja i koristi u Knjizi Zakona 1904. godine.

( Sama reč Θελημα (telema) se u starim grčkim hrišćanskim spisima odnosila na ljudsku i božanku volju. Jedan od najboljih primera je deo molitve “Oče Naš”: “…da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu...” )

Pored “Čini što ti je volja.” Krouli je dao još 2 Zakona, koja je izveo iz Knjige Zakona, a to su:
“Ljubav je Zakon, ljubav u skladu sa Voljom.”
i
“Nema zakona nad Čini što ti je volja.”

Ukratko, 3 Zakona Teleme upućuju na to da svi mi treba da se krećemo po našoj istinskoj putanji, kao što je označeno prirodom našeg položaja, zakonom našeg rasta i impulsom naših prošlih iskustava. Svaka radnja ili kretnja jeste čin ljubavi, sjedinjenje sa jednim ili drugim delom Nuit i svaki takav čin mora biti u “u skladu sa voljom”, izabran tako da ispuni, a ne da osujeti istinsku prirodu konkretnog pojedinca.


Istinska Volja:
(Θελημα)

Rebleova i Kroulijeva definicija volje se razlikuju. Krouli je smatrao da Volju ne treba nikako brkati sa običnom, promenjivom voljom, željom ili strasti da se nešto čini. To je Volja sa velikim V, božanska Volja (što je izvorno značenje reči “telema”), do koje se dolazi dugotrajnim i mukotrpnim istraživanjem vlastite prirode; i koja predstavlja onu istinsku putanju. On je tu volju nazvao Istinskom Voljom.


Ljubav:
(Αγαπη)

Na jednoj stranu ljubav se podrazumeva kao seksualna, dok se na drugoj strani ljubav smatra kao i sjedinjenje suprotnosti, što je smatrano ključem ka prosvećenosti. Strast između muškarca i žene Krouli je smatrao osnovom celog postojanja.


Magika:

Za spoznavanje Istinske Volje pojedinca Krouli je stvorio posebne praktične tehnike i sve ih obuhvatio pod imenom Magika. Krouli je Magiku definisao kao “Nauku i Umetnost za postizanje Promene u skladu sa Voljom”. Ukratko, Magika Teleme je, najprostije rečeno, sistem fizičkih, mentalnih i spiritualnih vežbi stvorenih radi spoznavanja Istinske Volje pojedinca koji je praktikuje.
Sistem je podrazumevao praktikovanje joge, seksualne magije u raznim oblicima kao i vodjenje magičkog dnevnika…


Da je Kroulijeva namera bila stvaranje nove religije svedoče njegovo razvijanje Magike, uvođenje božanstava u sistem Teleme, kao i namerno nepotpuno definisanje etike Teleme.


Božanstva:

Najviša božanstva Kroulijeve Teleme vuku korenje iz božanstava staroegipatske religije, pa je najviše božanstvo u kosmologiji Teleme ustvari boginja Nuit (Nu). Ona je Velika Majka, izvor svih stvari. Simbolizovana kao žena svijena kao Svod Noćnog Neba. Ona je Prostor, sveokupne mogućnosti svih vrsta.

Drugo najviše božanstvo je bog Hadit (Had), koji je bilo koja tačka koja ima iskustvo tih mogućnosti. Simbolizovan je kao Krilata Kugla u srcu Nuite. Predstavlja manifestaciju, pokret i vreme. U Knjizi Zakona on je plamen koji gori u srcu svakog čoveka i u srži svake zvezde. On je Život i davalac Života.
Hadit i Nuit se međusobno upotpunjuju.

Ra Hoor Khu (Horus) je simbolizovan kao čovek sa glavom sokola koji sedi na tronu držeći skiptar. On je vladar tekućeg Eona, Krunisano i Osvajajuce Dete, povezan sa Suncem, kao i energijama magike. U Knjizi Zakona on je Bog Rata i Osvete.


Ostala božanstva u kosmološkom sistemu Teleme su:
- Babalon - boginja svih užitaka, Skerletna Žena. Ona osigurava meso u kojem se manifestuje naš duh, ona je Majka Priroda, Veliko More. Njen suprug je
- Haos - univerzalni nagon, neobuzdana stvaralačka energija, prvobitna supstanca iz koje je nastala sva materija, Vatra Života u svakom od nas.
- Terion - zver koju Babalon jaše, sveokupno čovečanstvo, Sredstvo Života.
- Hoor Paar Kraat - Bog Tišine, brat Ra Hoor Khua.

Etika:


Pošto je Krouli Telemu zamislio kao indvidualnu filozofiju, stvorenu tako da je svaki pojedinac može tumačiti na svoj, jedinstven, način, on nije definisao etiku Teleme u smislu u kom sve ostale religije imaju svoja etička načela. Krouli je u tekstu “Novi Komentar” naveo:
“Ne postoji standardna Pravda. Etika je koještarija. Svaka Zvezda mora da kreće po svojoj orbiti. Do Đavola sa “moralnim načelima”, ne postoji tako nešto.”

Iako deluje da je Krouli dao svakom potpunu slobodu shvatanja Teleme, Knjiga Zakona, kako je već navedeno, ipak definiše, među ostalima, načelo kojeg svi telemiti treba da se pridržavaju, a to je “Čini što ti je volja.” , što je od jednom i osnovno pravo i zakon.

Stoga, zakon “Čini što ti je volja.” “ne sme biti shvaćen kao dozvola za prepuštanje svakoj prolaznoj želji, već kao božanski nalog da se otkrije individualna Istinska Volja ili istinska životna svrha i da se ista ostvari, ostavljajući druge da čine isto na sopstveni, jedinstveni, način.”


Liber Oz:
Krouliu u svom delu “Liber Oz” iznosi uopštena prava telemita.
Neka od njih su: živi kako ti je volja; radi, igraj se i odmaraj kako ti je volja; umri kada i kako ti je volja; jedi i pij koliko ti je volja; misli, govori, piši, crtaj, slikaj, rezbari, gradi i oblači se kako ti je volja; voli kada, gde i koga ti je volja; i ubij onog ko ugrožava tvoja prava.Dužnost:

Pored prava, Krouli je definisao Dužnost. Dužnost je definisao kao skup pravila kojih se trebaju pridržavati svi koji prihvate Zakon Teleme.
Definisao je 4 Dužnosti:

- Dužnost ka Samom Sebi: Pojedinac treba da shvati sebe kao centar univerzuma, sa zadatkom spoznaje samog sebe. Upozorenje da pojedinac treba da razvija svaki deo sebi uravnoteženo, da uspostavi svoju autonomiju i da se prepusti službi svoje Istinske Volje.
- Dužnost ka Ostalima: Upozorenje da treba razbiti sve iluzije o razdvojenosti sebe i ostalih, da se treba boriti za sebe kada je neophodno, da treba izbegavati ugrožavanje tuđe Volje, da treba prosvetliti ostale kada je to potrebno i poštovati božansku prirodu svih ostalih bića.
- Dužnost ka Čovečanstvu: Predlaže da Zakon Teleme treba biti kodeks ponašanja; apsolutna vlast države treba da bude u funkciji apsolutne slobode svake individualne Volje. Zločin je opisan kao ugrožavanje Istinske Volje drugih bića.
- Dužnost ka Svim Ostalim Bićima i Stvarima: Ukazuje na to da svi koji žive po Zakonu Teleme ne smeju da zloupotrebljavaju prirodne osobine nikoje životinje niti stvari lišavajući je njene prave funkcije, kao i da Zakon Teleme treba primeniti nekolebljivo prvi svakom problemu ponašanja.
,,...U crnom dugom svilenom plaštu po svetlu bludim...I svud gde stignem šapatom budim bolan osmeh,suze i maštu..."
BlockOut
 
Postovi: 14
Pridružio se: 29. Avg 2012., 08:19


Re: Alister Krouli - Telema

Postod MarkoEkmedzic » 29. Avg 2012., 17:29

Ono koji nas ateiste rado nazivaju satanistima, kultom i slično, mogli bi da ovo pročitaju, i malo se informišu... mislim, da ih informacije zaista interesuju...
http://www.casovi.in.rs

Ateista ne veruje niti u jednog boga, ali zato čvrsto veruje u potrebu da društvo postane sekularno, samim tim i napredno i nadasve humano

Slika
Korisnikov avatar
MarkoEkmedzic
 
Postovi: 639
Pridružio se: 28. Jun 2012., 22:50
Lokacija: Beograd, Srbija

Re: Alister Krouli - Telema

Postod BlockOut » 29. Avg 2012., 17:38

Jedino sto mi se svidelo kod ove religije je to sto dopusta da je pojedinac shvati na sopstven nacin.Npr.to kod hriscanstva nije moguce,jer tamo su dati odredjeni zakoni i mi nemamo mogucnost neke svoje sopstvene interpretacije.Jeste da kod teleme imamo 3 pravila,ali opet imamo mogucnost da to shvatimo na svoj nacin. ;)
,,...U crnom dugom svilenom plaštu po svetlu bludim...I svud gde stignem šapatom budim bolan osmeh,suze i maštu..."
BlockOut
 
Postovi: 14
Pridružio se: 29. Avg 2012., 08:19

Re: Alister Krouli - Telema

Postod MarkoEkmedzic » 29. Avg 2012., 18:35

Da, a onda će neki vernici da se zakače za to, u tvrdnjama da smo mi zapravo sekta, i da su Krouli i satanisti osnovi naše "vere" i bla-bla-bla...

Naravno, ovo ne važi za sve vernike, ali znaš i sama da ima onih kojima je ateizam=sekta, a sekta=satanisti, uz primesu narkomanije, bluda (dobro, niko normalan nije protiv seksa valjda) i sveopšteg nemorala.
http://www.casovi.in.rs

Ateista ne veruje niti u jednog boga, ali zato čvrsto veruje u potrebu da društvo postane sekularno, samim tim i napredno i nadasve humano

Slika
Korisnikov avatar
MarkoEkmedzic
 
Postovi: 639
Pridružio se: 28. Jun 2012., 22:50
Lokacija: Beograd, Srbija

Re: Alister Krouli - Telema

Postod BlockOut » 29. Avg 2012., 19:51

Pa da, to si svakako u pravu.Nevezano za ovu religiju,ali ja mislim da ce vernici uvek to tvrditi, i da ce nas uvek nazivati sektasima.Oni ne zele da dozvole sebi da se malo vise informisu o ateizmu, ali su sigurni da su protiv toga,a vise ateista je procitalo bibliju od vernika.Ja nikada ne bih ,,pljuvala" na nesto a da ne znam na sta ,,pljujem" ,sto oni svakako cine...
,,...U crnom dugom svilenom plaštu po svetlu bludim...I svud gde stignem šapatom budim bolan osmeh,suze i maštu..."
BlockOut
 
Postovi: 14
Pridružio se: 29. Avg 2012., 08:19

Re: Alister Krouli - Telema

Postod MarkoEkmedzic » 29. Avg 2012., 20:03

A zapravo je beskrajno lako.

Ateista je samo neko ko ne veruje ni u jednog boga.

Sve ostalo je čista nadogradnja, izvan ove elementarne i lake definicije.

Zato je i svako lepljenje drugačijih etiketa uz pojam ateiste potpuna besmislica.
http://www.casovi.in.rs

Ateista ne veruje niti u jednog boga, ali zato čvrsto veruje u potrebu da društvo postane sekularno, samim tim i napredno i nadasve humano

Slika
Korisnikov avatar
MarkoEkmedzic
 
Postovi: 639
Pridružio se: 28. Jun 2012., 22:50
Lokacija: Beograd, Srbija

Re: Alister Krouli - Telema

Postod BubaEliminator » 31. Avg 2012., 20:58

MarkoEkmedzic je napisao:A zapravo je beskrajno lako.

Ateista je samo neko ko ne veruje ni u jednog boga.

Sve ostalo je čista nadogradnja, izvan ove elementarne i lake definicije.

Zato je i svako lepljenje drugačijih etiketa uz pojam ateiste potpuna besmislica.


Pivo i za tebe :pivo:
BubaEliminator
 
Postovi: 36
Pridružio se: 08. Jul 2012., 16:30

Re: Alister Krouli - Telema

Postod MarkoEkmedzic » 31. Avg 2012., 21:08

Dođi na druženje utorkom, i popićemo zajedno! :pivo:
http://www.casovi.in.rs

Ateista ne veruje niti u jednog boga, ali zato čvrsto veruje u potrebu da društvo postane sekularno, samim tim i napredno i nadasve humano

Slika
Korisnikov avatar
MarkoEkmedzic
 
Postovi: 639
Pridružio se: 28. Jun 2012., 22:50
Lokacija: Beograd, Srbija

Re: Alister Krouli - Telema

Postod BlockOut » 31. Avg 2012., 21:55

Onda i ja kao pokretac zasluzujem pivo. :D Ali da ne skrecemo sa teme...
,,...U crnom dugom svilenom plaštu po svetlu bludim...I svud gde stignem šapatom budim bolan osmeh,suze i maštu..."
BlockOut
 
Postovi: 14
Pridružio se: 29. Avg 2012., 08:19

Re: Alister Krouli - Telema

Postod MarkoEkmedzic » 31. Avg 2012., 22:39

Ja lepo kažem da svi dođu na druženje... pivo tamo kao na bahanalijama, teče u potocima :banana: :banana: :banana:
http://www.casovi.in.rs

Ateista ne veruje niti u jednog boga, ali zato čvrsto veruje u potrebu da društvo postane sekularno, samim tim i napredno i nadasve humano

Slika
Korisnikov avatar
MarkoEkmedzic
 
Postovi: 639
Pridružio se: 28. Jun 2012., 22:50
Lokacija: Beograd, Srbija

Re: Alister Krouli - Telema

Postod BubaEliminator » 01. Sep 2012., 01:02

BlockOut je napisao:Onda i ja kao pokretac zasluzujem pivo. :D Ali da ne skrecemo sa teme...


:pivo: :truba:
BubaEliminator
 
Postovi: 36
Pridružio se: 08. Jul 2012., 16:30

Re: Alister Krouli - Telema

Postod BubaEliminator » 01. Sep 2012., 16:53

Pred kraj života Krouli je svojim učenicima dao jedan značajan savet. Po njegovim rečima, ukoliko zaista žele da se bave satanizmom, moraju da budu u stanju da normalan govor obrnuto izgovaraju, čitaju, pišu, misle i razumevaju. Ova pouka je imala jak uticaj na mnoge muzičke bendove u drugoj polovini dvadesetog veka. Mnoge rok i hevi metal grupe su proglasile Kroulija za svog najvećeg uzora. U većini slučajeva to je bio samo propagandni trik u funkciji sablažnjavanja javnosti, ali neki muzičari su zaista pokušavali da u svojim kompozicijama i pesmama primene "fonetsku metodu" Alistera Kroulija. Cilj je bio da se unapred sastavi reč ili čitava rečenica koja se želi sakriti, da bi se zatim ta reč ili rečenica okrenula u obrnutom smeru, i posle slušanja dobila sasvim nova reč ili rečenica, sa izmenjenim smislom. Žrtva koja takvu pesmu sluša prima njenu poruku podsvesno, jer u melodiji i tekstu pesme raspoznaje potpuno "normalne" reči.

Pojedini astrolozi, magovi i razni ezoterici veruju da je vreme Kroulijevog satanizma završeno i ističu da su mnoga njegova okultistička učenja i teorije nastali usled vizija i halucinacija koje su bile posledica korišćenja opojnih droga; međutim, sve je više onih koji u mnogim pojavama savremenog doba (širenju raznih sekti, priznavanju astrologije kao legitimne nauke, legalizaciji belih magova, bioenergetičara, iscelitelja, vidovnjaka i proroka, afirmaciji avangardnih i alternativnih muzičkih trendova, pa i novim tendencijama u političkom mišljenju) uočavaju bezbrojne elemente Kroulijevog crnomagijskog i satanističkog delovanja i plaše se da će nakon dva milenijuma hrišćanstva u Evropi i definitivno zavladati Sile Mraka i Zla...

Život Alistera Kroulija je tema koja zaokuplja mnoge istraživače. O njemu postoje podeljena mišljenja čak i među telemitima.
BubaEliminator
 
Postovi: 36
Pridružio se: 08. Jul 2012., 16:30

Re: Alister Krouli - Telema

Postod MarkoEkmedzic » 01. Sep 2012., 19:12

... a i među artemitima, i ostalim termitima! :)
http://www.casovi.in.rs

Ateista ne veruje niti u jednog boga, ali zato čvrsto veruje u potrebu da društvo postane sekularno, samim tim i napredno i nadasve humano

Slika
Korisnikov avatar
MarkoEkmedzic
 
Postovi: 639
Pridružio se: 28. Jun 2012., 22:50
Lokacija: Beograd, Srbijacron