Stranica 1 od 1

TRIBINA: Mizoginija kao spona medju religijama

PostPoslato: 05. Feb 2014., 15:26
od stojadinovicp
17. MART 2013.Položaj žene u tradicionalnim monoteističkim verskim zajednicama je već milenijumima tema koja se pomera sa margine do središta društvenog i verskog života i obrnuto. Previše toga se jednostavno podrazumeva, bez prave, ciljane diskusije i bez kritičkog preispitivanja suštinski patrijarhalnog ustrojstva sve tri velike monoteističke verske zajednice (judaizam, hrišćanstvo i islam).

Šta su dublji uzroci a šta direktni povodi svojevrsnom potčinjenom
položaju žene u ovim verskim zajednicama, ali i u društvu koje je pod većim ili manjim uticajem religije, odgovor će pokušati da daju učesnice tribine - Nataša Lambić, aktivistkinja Žena u crnom Borka Pavićević, dramaturg, direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju
Dubravka Stojanović, istoričarka, vanredni profesor na Filozofskom falkutetu u Beogradu Marija Dudić, potpredsednica Ateista Srbije.

Razgovor će se dotaći istorijskih okvira i preduslova, ali i paralela sa
mnogobožačkim kultovima koji su obilovali ženskim božanstvima, sve do činjenica o postepenom prelasku rane hrišćanske zajednice sa gotovo ravnopravnog tretiranja oba pola, do diskriminatornog odnosa prema ženama.

Sagovornice će pokušati da odgovore na pitanja volje i želje za
oslobađanje žena iz stega patrijarhalnih, tradicionalnih i verskih učenja, uz pokušaj pravljenja paralela sa denominacijama u okviru većih verskih zajednica, koje su poslednjih decenija počele da uključuju žene u svoj život kao ravnopravne, od nivoa vernice, pa sve do pristupanja svešteničkom pozivu (anglikanci, npr.).

Poseban osvrt će biti dat na položaj žene i majke u Republici Srbiji, uz pokušaj pronalaska odgovora na pitanje koliko je u današnje vreme žena u Srbiji emancipovana, kakve mogućnosti ima i na koje načine joj društvo i država u tome pomažu ili odmažu, uz veće ili manje pozivanje na tradiciju, verska učenja i simboliku žene i majke.

Da li je žena i dalje samo predodređena za ulogu smerne, porodici
posvećene supruge i majke, kakva joj je simbolika davana u sukobima prethodnih dvadesetak godina i gde je njeno mesto danas?